UITLEG

Deze database is volledig doorzoekbaar, dat wil zeggen: er kan gezocht worden op familienaam, voornaam, plaatsnaam, eenheid enzovoorts. De informatie wordt voorlopig alleen aangeboden per individu en kent een vaste volgorde:

1e regel: rang.
Het gaat hier om de hoogst bekende rang binnen de Waffen-SS. Rangen die bereikt werden in andere organisaties zoals het NSKK, OT, of de Germaansche SS in Nederland worden hier buiten beschouwing gelaten.


2e regel: geboortedatum.
Als bronnen elkaar tegenspreken en als ik (nog) niet de beschikking heb over informatie uit het geboorteregister is het mogelijk dat er meerdere data worden genoemd.

3e regel: geboorteplaats.
Soms ook minder specifiek: geboorteland. Zie: geboortedatum.


4e regel: overlijdensdatum / vermissingsdatum en eventueel tijdstip.

5e regel: overlijdensplaats / plaats van vermissing.
In het geval van personen die zijn opgenomen in de Vermisstenbildlisten van het Duitse Rode Kruis verwijst de hier genoemde plaats vaak naar de plek waarvandaan voor het laatst iets van de persoon in kwestie werd vernomen.


6e regel tot de eerste witregel: eenheid.
De Waffen-SS was een complexe organisatie. Eenheden werden (her)opgericht, samengevoegd, ontbonden en maakten in de loop der oorlogsjaren vele malen naamsveranderingen mee. Vandaar dat ik ervoor gekozen heb de eenheden waar veel Nederlandse vrijwilligers dienden af te korten: “Nederland”, “Wiking”, “Nordland”, “Landstorm Nederland” etc. Anders dan gebruikelijk wordt hier eerst de divisie genoemd en vervolgens tussen haakjes de meer specifieke eenheid, de compagnie, het bataljon of het regiment. Bijvoorbeeld:

“Nederland” (1./”De Ruyter”, in december 1944)

betekent dus: de eerst compagnie van het SS-Panzergrenadier-Regiment “De Ruyter” van de (op dat moment) Brigade “Nederland”. Veel Waffen-SS’ers werden in de loop der tijd (soms meerdere keren) overgeplaatst van de ene naar de andere eenheid. De hier genoemde eenheden geven in veel gevallen dan ook niet het volledige overzicht, maar zijn vaak slechts een momentopname. Aanvullende informatie is altijd welkom!


Vanaf de eerste witregel: alle mij bekende bijzonderheden.
U zult begrijpen: de informatie die hier verschijnt levert geen volledige biografieën op en in veel gevallen is de informatie nog summier en fragmentarisch. Het betreft vaak citaten uit overlijdensadvertenties, informatie over de omstandigheden waaronder iemand vermist is geraakt of gesneuveld, informatie over iemands na-oorlogse proces voor een Bijzonder Gerechtshof, informatie uit archieven, zoals persoonsdossiers, oorlogsdagboeken, etc.

Van een aanzienlijk deel van de in deze database opgenomen personen heb ik met behulp van de bronnen die ik tot dusverre tot mijn beschikking had niet met zekerheid kunnen vaststelllen dat zij op het moment van indiensttreding de Nederlandse nationaliteit bezaten. Het vaststellen van de nationaliteit van dergelijk grote hoeveelheden personen is onbegonnen werk. Daarom heb ik ervoor gekozen “Nederlandse” Waffen-SS’ers ruimer te definiëren als: zij die de Nederlandse nationaliteit bezaten op het moment dat zij in dienst traden van de Waffen-SS, óf leden van de Waffen-SS die vóór 1940 op enig moment in Nederland woonden. Niet zelden kwam het voor dat in Nederland kinderen werden geboren uit Duitse (naar Nederland geëmigreerde) ouders. Zij groeiden dan in Nederland op, maar behielden de Duitse nationaliteit. Als zij later in dienst traden van de Waffen-SS waren zij in engere zin dus geen Nederlandse Waffen-SS’ers, maar zij kunnen dus wel zijn opgenomen in deze database.