OVER

In 2018 kreeg ik inzage in het CABR-dossier van een fout familielid. Hoewel dit familielid officier in de Waffen-SS bleek te zijn geweest en hij leiding gaf aan razzia’s onder Amsterdamse Joden, had ik op internet tot dat moment nauwelijks informatie over zijn oorlogsverleden kunnen achterhalen.

Om begrijpelijke redenen is het verleden van veel leden van de Waffen-SS decennia lang in nevelen gehuld geweest. De meeste Waffen-SS’ers zelf zwegen na hun detentie of na terugkeer uit Russisch krijgsgevangenschap als het graf en ook voor historici en de journalistiek was het onderwerp “Waffen-SS” decennialang taboe.

Hoewel de beladenheid van het onderwerp niet verdwenen is kunnen we tegenwoordig niet meer spreken van een taboe. In boekvorm, maar ook in de vorm van wetenschappelijke publicaties en gedigitaliseerde archiefstukken komt voor de geïnteresseerde leek steeds meer informatie beschikbaar, over de Waffen-SS als organisatie, maar ook over haar individuele kopstukken. Informatie achterhalen over minder vooraanstaande leden van de Waffen-SS blijkt echter in veel gevallen nog steeds lastig, of op z’n minst arbeidsintensief. Op diverse internetfora kom ik met grote regelmaat mensen tegen die tevergeefs op zoek zijn naar informatie over het doen en laten van een (gesneuveld) familielid.

Op deze website bundel ik zoveel mogelijk relevante informatie over individuele Nederlanders die op enig moment in dienst waren van de Waffen-SS. In de eerste plaats is deze informatie bedoeld voor familieleden, maar uiteraard zijn ook andere geïnteresseerden van harte welkom. In veel gevallen is de beschikbare informatie (nog) summier en het aantal bronnen (nog) beperkt. Hoewel deze database nooit volledig zal zijn, blijf ik zoeken naar nieuwe bronnen en aanvullende informatie. De op deze website gepresenteerde informatie kan dus best beschouwd worden als “work in progress”.

Het moge duidelijk zijn, maar om misverstanden te voorkomen: deze website is géén eerbetoon. Ook is zij op geen enkele manier bedoeld als relativering van het onmetelijke leed dat door de Waffen-SS is aangericht.

Zeker gezien de gevoeligheid van het onderwerp werk ik zo zorgvuldig mogelijk. Desondanks valt niet 100% uit te sluiten dat er onjuistheden op deze website te vinden zijn.

Mocht u aanvullingen / tips / correcties hebben: ik hoor het graag!

ndwss[at]ziggo.nl